3 mins read
0 Comments

Najpogostejša vprašanja na zaposlitvenem razgovoru


Ob misli na razgovor najverjetneje dobite tremo, ki jo lahko ublažite s pripravo na najpogostejša vprašanja, ki se pojavljajo na razgovorih. Predlagamo, da se odgovorov ne učite na pamet, temveč razmislite, kako bi odgovorili na naslednja vprašanja. V pomoč smo vam pripravili nasvete, kako pristopiti odgovarjanju na ta pogosto večpomenska vprašanja.

POVEJTE KAJ O SEBI

Odgovor na to vprašanje naj ne bo preveč obširen, saj ste svoje izkušnje že navedli v življenjepisu. Prav tako se omejite na svoj karierni razvoj in ne osebno življenje. Lahko omenite hobije oz. prostočasne aktivnosti, če kažejo na vaše osebnostne lastnosti ali kompetence, ki so zaželene pri delodajalcu. Predvsem izpostavite dva ali tri dosežke oz. izkušnje, ki jih želite poudariti, in vzpostavite povezavo z delom, na katero se prijavljate.

KAJ VESTE O NAŠEM PODJETJU?

Pri tem vprašanju ne gre za naštevanje splošnih dejstev, ki jih najdete v predstavitvi podjetja. Pomembno je, da razumete vizijo podjetja in da vam je le-ta osebno blizu. Svetujemo, da najprej predstavite cilje podjetja, nato pa omenite, kako se skladajo z vašimi pogledi. Lahko tudi ponudite primer iz vašega življenja, ki kaže na vašo zavezanost tem vsebinam.

KAJ SO VAŠE PREDNOSTI IN SLABOSTI?

Pri naštevanju vaših prednosti bodite iskreni, vendar izpostavite tiste lastnosti, ki so pomembne za razpisano delovno mesto. Podajte konkretne primere, kako se te vaše lastnosti odražajo pri delu. Ko opisujete svoje slabosti, bodite pozorni, da le-te niso ključne za delo, ki ga želite opravljati. Poleg tega pojasnite, kako poskušate te pomanjkljivosti izboljšati. 

ZAKAJ BI ZAPOSLILI RAVNO VAS?

Če ste visoko kvalificirani za to delovno mesto, izpostavite svoje izkušnje in kompetence ter poudarite kakšno izmed mehkih veščin, saj vas le-te najverjetneje ločijo od ostalih enako usposobljenih kandidatov. Ko pa se vaše izkušnje ne ujemajo popolnoma z zahtevanimi, poskusite izpraševalca prepričati, da lahko s svojo zagnanostjo in pripravljenostjo za učenje dosežete odlične rezultate. 

OPIŠITE KONFLIKT IN KAKO STE SE SPOPADLI Z NJIM.

Pri opisovanju konfliktne situacije se osredotočite na svoj slog reševanje konfliktov, ki naj bo profesionalen in učinkovit. Najprej na kratko predstavite razmere, v katerih ste bili, in naloge, ki ste jih opravljali. Nato izpostavite svoja ravnanja, ki so pripeljala do razrešitve konflikta oz. kompromisa.

KJE SE VIDITE ČEZ PET LET?

Ko odgovarjate na vprašanje o prihodnosti, je pomembno, da ste realistični in ambiciozni. Vaše napredovanje naj bo skladno z delovnim mestom, na katerega se prijavljate, oz. s tem področjem dela in znotraj tega podjetja.

KAKO SE SPOPADATE S STRESOM?

Primeren odgovor na zastavljeno vprašanju je naštevanje metod spoprijemanja s stresom, ki jih uporabljate, ali opis stresne situacije, ki ste jo spretno rešili. Bistveno je, da prikažete, da zaznavate stres, se z njim produktivno spopadate in da vas ne ovira pri doseganju zastavljenih ciljev.

DVOUMNA VPRAŠANJA

Na razgovoru vas lahko doleti tudi nenavadno in na prvi pogled nepomembno vprašanje (npr.: V katero žival bi se spremenili, če bi imeli to možnost? Koliko teniških žogic lahko spravite v avtomobil?). Namen takih vprašanj je ocena vaše osebnosti, načina razmišljanja in reakcije v nepredvidljivih okoliščinah. Ne pustite se zmesti, saj ni pravilnega in napačnega odgovora.

NEDOVOLJENA VPRAŠANJA

Vprašanja glede vašega zakonskega stanu, načrtovanja družine, spolne usmerjenosti, zdravja, rase, etične pripadnosti, političnega, verskega ali ideološkega prepričanja in druga osebna vprašanja, ki niso povezana z zaposlitvijo, so po slovenski zakonodaji prepovedana. Včasih jih delodajalci kljub temu postavijo kandidatom, saj želijo preveriti njihovo reakcijo v konfliktni situaciji. Najbolje je, da odgovorite na način, ki pozornost preusmeri nazaj na delo.

VAŠA VPRAŠANJA

Ne pozabite na koncu delodajalcu postaviti nekaj vprašanj, saj v nasprotnem primeru ustvarite vtis, da vas delo ne zanima. Vprašanja naj se nanašajo na delovno mesto, podjetje, nadaljnji potek selekcijskega postopka ipd. Ne sprašujte o plači, dopustu in ugodnostih, dokler izpraševalec ne omeni te teme.

Pri pripravi na razgovor torej razmislite o odgovorih na najpogostejša vprašanja, saj vas lahko samozavestni in dobro premišljeni odgovori ločijo od drugih kandidatov. Pa srečno!

Dodaj odgovor