2 mins read
0 Comments

Kako napisati življenjepis

Življenjepis je vaš prvi stik z delodajalcem, ki odločilno vpliva, ali boste napredovali v selekcijskem postopku in bili povabljeni na razgovor. Priprava dobrega življenjepisa terja poznavanje svojih sposobnosti, zato si vzemite nekaj časa za razmislek o vaših delovnih izkušnjah in kompetencah, ki ste jih pri delu razvili.

Življenjepis sestavljajo:

  • osebni podatki,
  • delovne izkušnje,
  • podatki o izobrazbi,
  • kompetence in veščine,
  • dosežki, nagrade, priznanja in članstva,
  • hobiji,
  • reference in priporočila.

OSEBNI PODATKI

Življenjepis naj se začne z navedbo imena in priimka, ki naj bosta poudarjena, saj predstavljata naslov dokumenta. Sledi naslov prebivališča, kjer pogosto zadostuje samo navedba kraja bivanja. Ne pozabite na kontaktne podatke kot so telefonska številka, elektronski naslov in povezava do LinkedIn profila ali osebne spletne strani, če je povezana z vašim delom. Uporaba fotografije in omemba rojstnih podatkov je vaša osebna izbira, ki naj bo prilagojena delovnemu mestu, na katero se prijavljate.

DELOVNE IZKUŠNJE

Najprej navedite svoje trenutno oz. zadnjo zaposlitev, nato naštejte pretekle zaposlitve v obratnem vrstnem redu. Zapišite delovno mesto, ki ste ga zasedali, naziv in sedež podjetja ali organizacije, kjer ste delo opravljali, čas zaposlitve in naštejte delovne naloge. Če nimate veliko delovnih izkušenj ali ste opravljali podobne zadolžitve v obliki prostovoljnega, študentskega ali drugega dela, omenite tudi te izkušnje.

IZOBRAZBA

Tudi v tem delu življenjepisa najprej navedite zadnjo pridobljeno izobrazbo oz. izobraževanje, ki je v teku. Navedite naziv, ki ste ga pridobili, izobraževalno ustanovo, kjer ste ga pridobili in obdobje šolanja. Lahko pripišete naslov diplomske naloge, če je relevanten za razpisano delovno mesto. Ne pozabite navesti tudi drugih usposabljanj in neformalnih šolanj, ki so pomembna za opravljanje tega dela.

KOMPETENCE IN VEŠČINE

Naštejte kompetence in veščine, ki ste jih razvili pri svojem preteklem delu. Izpostavite spretnosti, ki so pomembne za razpisano delovno mesto. Običajno so to jezikovne, digitalne, komunikacijske, organizacijske in strokovne veščine.

OSTALI PODATKI

Namen naštevanja dosežkov, nagrad, priznanj, članstev v organizacijah in hobijev je predstavitev vaše osebnosti. Tako kot pri referencah in priporočilih gre za neobvezno rubriko, ki lahko delodajalcu predstavlja potrditev za kompetence, ki ste jih našteli in vas loči od množice ostalih kandidatov.

Življenjepisu je običajno potrebno dodati še spremno pismo in morebitne priloge (običajno so to dokazila). Preden vlogo pošljete, ne pozabite preveriti pravopisne pravilnosti besedila in se vprašajte, če je dovolj jasno in razumljivo ter vas ustrezno prikazuje.

Dodaj odgovor