Obvestilo posameznikom po 13. členu Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) glede obdelave osebnih podatkov

OBDELOVALEC VAŠIH OSEBNIH PODATKOV V ZVEZI S SPLETNO STORITVIJO JE:

Nova Priložnost, obratovanje spletnih portalov, Zoran Tasevski s.p.

Kogojeva ulica 4

Matična številka: 9104640000

elektronski naslov: info@novapriloznost.si

spletno mesto: https://novapriloznost.si/

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov ni imenovana v podjetju.

Glede obdelave osebnih podatkov smo dosegljivi na naslovu info@novapriloznost.si.

Zadnja veljavna različica tega obvestila je trajno dostopna na povezavi https://novapriloznost.si/varstvo-osebnih-podatkov/.

Predstavitev podjetja in opredelitev pojmov

Nova Priložnost, obratovanje spletnih portalov, Zoran Tasevski s.p. (v nadaljnjem besedilu: podjetje oz. ponudnik) iskalcem zaposlitve in svojim naročnikom zagotavlja uporabo spletnega portala https://novapriloznost.si/ za učinkovito spremljanje in objavo prostih delovnih mest, ter pripadajočo strojno in programsko opremo (v nadaljevanju: storitev oz. spletna platforma). Temeljno delovanje storitve (t.j. prikazovanje prostih delovnih mest in drugih zaposlitvenih informacij) zahteva obdelavo določenih osebnih podatkov za normalno in predvideno delovanje, kot je opisano spodaj.

V ta namen podjetje prejema, zbira in obdeluje določeno količino informacij med katere sodijo tudi osebni podatki, kot jih opredeljuje Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov oziroma GDPR).

Specifika poslovnega modela podjetja in njenega sodelovanja z njenimi naročniki, t.j. podjetji in samostojnimi podjetniki, ki na njej objavljajo informacije o prostih delovnih mestih (v nadaljevanju: naročniki) je namreč ta, da podjetje, kot bo podrobneje opredeljeno v nadaljevanju, nastopa kot upravljavec osebnih podatkov oseb zgolj tistih oseb, ki so jih iskalci zaposlitev (v nadaljevanju: obiskovalci oz. posamezniki oz. končni uporabniki) vnesli neposredno v storitev (npr. v vnosno polje za prijavo na e-novice).

Kadar obiskovalci posredujejo svoje osebne podatke (npr. podatke, ki so zajeti v posredovanem življenjepisu) neposredno naročniku (npr. tako, da posredujejo svojo prijavo na objavljeni elektronski naslov naročnika, ki je zaposlitveni oglas objavil) pa velja, da je upravljavec osebnih podatkov zadevni naročnik.

V kolikor bi v nadpisani situaciji želeli pridobiti informacije o obdelavi vaših podatkov s strani posameznega naročnika (kot upravljavca vaših osebnih podatkov), vam svetujemo, da se obrnete neposredno na osebje naročnika (oz. tako da pregledate obvestilo o obdelavi osebnih podatkov na naročnikovi spletni strani).

Podatki posameznega naročnika, kakor tudi druge informacije o njegovi obdelavi osebnih podatkov v povezavi z zaposlitvenim oglasom, vam morajo biti vselej na voljo v trenutku, ko naročniku zaupate vaše osebne podatke.  Skladno z uredbo GDPR je posredovanje teh informacij kakor tudi odgovornost za izvedeno obdelavo na posameznem upravljavcu (naročniku).

V nadaljevanju tega obvestila je posledično pojasnjeno, kako vaše osebne podatke obdeluje podjetje Nova Priložnost, obratovanje spletnih portalov, Zoran Tasevski s.p., kadar mu vaše osebne podatke zaupate neposredno kot upravljavcu osebnih podatkov.

V kolikor ni drugače navedeno, imajo pojmi iz Splošne uredbe o varstvu podatkov (npr. osebni podatek, obdelava, upravljavec, obdelovalec, ipd.), ki se pojavljajo v tem obvestilu, enak pomen kot pojmi iz zadevne uredbe. Navedbe v tem obvestilu lahko občasno posodabljamo z namenom, da bi njegova vsebina bolje odražala spremembe v varovanju podatkov, oziroma iz drugih operativnih in pravnih razlogov.

V kolikor bomo to obvestilo bistveno spremenili, bomo o tem objavili novico na naši spletni platformi oziroma bomo končne uporabnike (posameznike) o tem obvestili preko elektronskega sporočila.

1. Pregled zbirk in vrst osebnih podatkov, kategorije posameznikov na katere se osebni podatki nanašajo, predvidenih rokov za izbris osebnih podatkov ter namenov in vrst obdelav

IME ZBIRKE OSEBNIH PODATKOV UPRAVLJAVCA VRSTE PODATKOV V ZBIRKI OSEBNIH PODATKOV KATEGORIJE POSAMEZNIKOV NA KATERE SE NANAŠAJO OSEBNI PODATKI PREDVIDENI ROKI ZA IZBRIS OSEBNIH PODATKOV

NAMENI OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV IN VRSTA OBDELAVE

VRSTE OBDELAV*

POSAMEZNIKI, KI SO SOGLAŠALI S PREJEMANJEM E-NOVIC elektronski naslov Osebni podatki posameznikov, ki so soglašali s prejemanjem elektronskih novic in podjetju oddali soglasje (npr. na spletni platformi oziroma preko fizičnega obrazca). Do ukinitve pošiljanja elektronskih novic oz. dokler posameznik pri podjetju ne zahteva izbris podatkov ali prekinitev pošiljanja.

Podjetje lahko vpogleduje in dostopa do podatkov zgolj zaradi izvajanja nalog, ki so v direktni povezavi s pošiljanjem elektronskih novic, kar vključuje: zbiranje, beleženje, organizacija, strukturiranje, shranjevanje v oblaku, shranjevanje (varnostno kopiranje), brisanje, dajanje na voljo za vpogled, segmentacija, prenos. 

 

*Posredovanje podatkov pogodbenim podobdelovalcem za namene npr. dograjevanja / vzdrževanja dela storitve, ki omogoča pošiljanje e-novic, lahko podjetje podatke posreduje podobdelovalcem. Tem je lahko na podlagi pogodbe omogočen dostop do podatkov in dodeljena pravica do spreminjanja in brisanja podatkov, kakor tudi zunanjega gostovanja podatkov.

 

Pogodbeni partnerji podjetja (podobdelovalci), ki so navedeni v poglavju 3.3. tega obvestila, lahko podatke obdelujejo zgolj zaradi izvajanja nalog, ki so jim bile dodeljene in so v direktni povezavi s pošiljanjem e-novic.

              

ANALITIČNI PODATKI, KI SO POVEZANI Z UPORABO STORITVE IN JIH ZBIRAJO PIŠKOTKI

Podatki, ki jih zbira storitev Google Analytics – ID uporabnika, IP uporabnika, podatki o seji in napravi. Obiskovalci spletne platforme, ki so soglašali z namestitvijo analitičnih piškotkov.

Do poteka roka hrambe ali izpolnitve namena obdelave posameznih osebnih podatkov.

Za več informacij glejte našo politiko piškotkov.

Zbiranje, segmentiranje in shranjevanje in nudenje podatkov na vpogled, ki jih beleži Google Analytics o dejanjih uporabnika v storitvi, za merjenje in optimizacijo uporabniške izkušnje in funkcionalnosti storitve.

*Pojasnilo: te vrste podatkov običajno ne predstavljajo osebnih podatkov, saj jih storitev podobdelovalca Google Analytics anonimizira.

PODATKI, KI SO POVEZANI Z UPORABNIŠKIM RAČUNOM OZIROMA OGLASOM NAROČNIKA  Ime pooblaščene osebe naročnika, elektronski naslov, geslo. Predstavniki naročnikov, ki uporabljajo storitev in na njej objavijo podatke o prostem delovnem mestu in podatke o svoji družbi (med katerimi so lahko tudi osebni podatki). Do izbrisa oglasa oziroma do izbrisa uporabniškega računa. Podatke o računu naročnika zaledje storitve praviloma samodejno obdeluje za normalno delovanje storitve (tj. prijava s podatki registriranega računa, shranjevanje podatkov, nudenje podatkov na vpogled obiskovalcem spletne platforme). 

1.1 Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov je lahko vaše soglasje

V podjetju lahko vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi vaše izrecne privolitve. Kot izrecno privolitev obiskovalca se šteje njegova prostovoljna izjava volje, s katero soglaša k posamezni obliki obdelave, npr.:

– za prejemanje e-novic* (npr. v kolikor smo v ta namen pridobili vaše izrecno soglasje v naši poslovalnici, na naši FB strani, na obrazcu spletne platforme, ipd.), pri čemer obdelujemo elektronski naslov osebe, ki je podala soglasje.

*Tovrstno prejemanje sporočil je mogoče kadarkoli preklicati tako, da se sledi povezavi, ki je vsebovana v elektronskem sporočilu, ozirom tako, da nas v zvezi s tem kontaktirate na naslovu info@novapriloznost.si.

– v primeru spletnega oglaševanja osebam, ki so soglašale z namestitvijo neobveznih (oglaševalskih) piškotkov naših oglaševalskih partnerjov (npr. namestitev Google Analytics piškotka, ki omogoča, da vam lažje oglašujemo naše izdelke tudi na drugih spletnih mestih, ipd.). Natančen popis neobveznih piškotkov naših oglaševalskih partnerjev, podatkov, ki jih z njimi obdelujemo ter rokov hrambe teh podatkov je opredeljen na podstrani »Piškotki« –  https://novapriloznost.si/piskotki/.

Sodelovanje z nami in koriščenje storitev našega podjetja načeloma ne pogojujemo s tem, da soglašate z  obdelavo osebnih podatkov, v kolikor to ni logično povezano s samo storitvijo, oziroma zahtevano za njeno izvedbo.

Podjetje zagotavlja posamezniku pravico, da ta svojo izrecno privolitev kadarkoli prekliče na enostaven način, t.j. tako da nas v zvezi s tem kadarkoli kontaktira na naslovu info@novapriloznost.si.

Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je vršila na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

V primeru, da ne podate privolitve za obdelavo osebnih podatkov, jo podate delno ali privolitev (delno) prekličete, bomo, v kolikor bo to mogoče, z vami sodelovali le v obsegu dane privolitve oziroma na načine, ki jih dovoljuje veljavna zakonodaja.

Privolitve je prostovoljna in če se odločite, da je ne želite podati, oziroma jo kasneje prekličete, to v nobenem primeru ne posega v druge vaše pravice, ki izhajajo iz poslovnega razmerja s podjetjem, oziroma za vas ne predstavlja dodatnih stroškov ali oteževalnih okoliščin.

1.2 Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov je izpolnjevanje določil naročniške pogodbe za uporabo storitve

Osebne podatke posameznikov lahko obdelujemo tudi na podlagi sklenjene naročniške pogodbe in skladno s pogodbo o obdelavi osebnih podatkov, ki je sklenjena z vsakim naročnikom (družbo, ki na spletni platformi objavi zaposlitveni oglas).

Podjetje osebne podatke predstavnikov naročnikov (npr. elektronske naslove zaposlenih oseb) obdeluje skladno s zadevno vrstico tabele iz 1. poglavja tega razdelka.

Zagotavljanje posamične pravne podlage za obdelavo podatkov posameznikov, ki so pridobljeni v kontekstu storitve (t.j. kot odziv na zaposlitveni oglas) je obveznost posameznega naročnika. 

1.3. Pravna podlaga za obdelavo vaših podatkov je lahko tudi zakon

V podjetju lahko osebne podatke občasno obdelujemo tudi za namene izpolnitve zakonskih in drugih predpisov, posebej tistih, ki urejajo nadzor nad obdelavo osebnih podatkov. Za take primere gre recimo takrat, kadar podjetju sodišče, inšpektor oziroma drug nosilec javnih pooblastil naloži, da mu podjetje npr. nudi dostop do zalednega dela storitve, pri čemer so takrat inšpektorju lahko na voljo tudi dostopi do podatkovnih zbirk.

1.4. Na podlagi zakonitih interesov podjetja

Določene osebne podatke smemo obdelovati tudi za namene zavarovanja naših legitimnih interesov. Za take primer gre recimo takrat, kadar bi bila obdelava vaših podatkov na primer potrebna z vidika kazenskih postopkov ali civilnih postopkov (npr. kadar bi morali bazo podatkov predložiti kot dokaz v kazenskem ali civilnem postopku, sicer bi podjetje utrpelo kazen ali nastanek hujše in nepopravljive škode), pri čemer bomo v takšnih primerih vselej obdelovali zgolj tiste podatke, ki so nujno potrebi za zasledovanje teh legitimnih ciljev podjetja.

V nadpisanih primerih se bomo vselej prizadevali, da bomo obdelavo vršili v dogovoru s posameznikom, v kolikor nam to dopušča vlejavna zakonodaja. 

Podjetje sme obdelovati osebne podatke posameznika tudi v primerih, ko je obdelava potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika (npr. vpogled v naslov posameznika, ki mu preti neposredna in huda življenjska nevarnost) pri čemer bomo tako obdelavo vedno vršili v sodelovanju z naročnikom.

2. Kako dolgo hranimo oziroma obdelujemo vaše osebne podatke?

Obdobje hrambe osebnih podatkov je odvisno od podlage in namena obdelave posamezne kategorije osebnih podatkov. Osebni podatki se hranijo vse dokler je to potrebno za izpolnitev namena, zaradi katerega so bili podatki zbrani, oziroma dokler nek predpis nalaga, da jih moramo hraniti, na to pa jih izbrišemo.

Na podlagi sklenjene naročniške pogodbe oz. pogodbe o obdelavi osebnih podatkov smemo podatke naročnikov v storitvi hraniti še 15 dni po izbrisu oglasa ali ukinitvi glavnega uporabniškega računa naročnika oz. po razdoru naročniške  pogodbe (saj v tem obdobju izvedemo uničevanje shranjenih podatkov z vseh nosilcev podatkov in strežnikov, kar vključuje tudi varnostne kopije).

Izjemo od napisanega pa lahko predstavljajo primeri, kadar naročnik podatke, ki jih je prejel s pomočjo storitve shranjuje za lastne namene (npr. za potrebe postopka, ki se vodi v zvezi z zaposlitvijo). V vseh takih primerih vam svetujemo, da se za pregled rokov hrambe obrnete na zadevnega naročnika (t.j. upravljavca), ki je objavil zaposlitveni oglas.

3.Kdo v podjetju in izven njega obdeluje vaše osebne podatke (uporabniki osebnih podatkov)?

3.1. Določeni zaposleni v podjetju

Vaše osebne podatke obdelujejo posamezni zaposleni v podjetju. Zaposleni v podjetju obdelujejo le tiste osebne podatke, ki jih potrebujejo za svoje delo, lahko pa si jih tudi posredujejo med seboj, v kolikor delovne naloge in interni pravilnik podjetja to dovoljujejo. Vsi zaposleni so zavezani k zaupnosti in k spoštovanju varstva osebnih podatkov.

3.2. Državni organi

V določenih primerih, ki jih predpisuje veljavna zakonodaja, mora podjetje vaše osebne podatke posredovati oziroma o njih poročati tudi pristojnim državnim organom kakor tudi organom, ki so denimo pristojni za finančni, davčni ali drug nadzor (npr. Urad informacijskega pooblaščenca Republike Slovenije, itd.). V določenih primerih je podjetje primorano podatke posredovati tudi tretjim osebam, če takšno obveznost posredovanja oziroma razkritja podjetju nalaga zakon oziroma pravno upravičenje tretje osebe.

3.3. Pogodbena obdelava osebnih podatkov

Uporabniki osebnih podatkov so poleg zaposlenih v podjetju lahko tudi zaposlene osebe pogodbenih obdelovalcev podjetja, ki lahko osebne podatke kot zaupne obdelujejo izključno v imenu podjetja in v mejah pogodbe o zunanji obdelavi osebnih podatkov, ki jo ima podjetje sklenjeno s tovrstnim obdelovalcem. Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru navodil podjetja, pri čemer podatkov ne smejo uporabiti za zasledovanje kakršnihkoli lastnih interesov.

Pogodbeni obdelovalci, s katerimi podjetje sodeluje so:

  • osebe, ki z nami sodelujejo na podlagi drugih podjemnih oziroma avtorskih pogodb (pravno   svetovanje, razvoj programske kode, ipd.),
  • ponudnik gostovanja (glej poglavje 3.4.),
  • računovodski servis,
  • vzdrževalci IT sistemov.

Podjetje ne bo posredovalo vaših osebnih podatkov tretjim nepooblaščenim osebam

Za pridobitev natančnega seznama vseh pogodbenih podobdelovalcev podjetja nam lahko pišete na naslov info@novapriloznost.si.

3.4. Ponudnik gostovanja

Gostovanje našega spletnega mesta in shranjevanje podatkov, ki nam jih posredujete preko spletnega mesta (npr. v povezavi s komunikacijo preko kontaktnega obrazca na strani, ob oddaji naročila, ipd.), kot pogodbeni obdelovalec ponuja izvajalec:

Avant.Si d.o.o., Poslovna cona A 49, 4208 Šenčur (https://www.neoserv.si/politika-zasebnosti), katerega strežniki se nahajajo v Republiki Sloveniji.

3.5. Ponudnik analitičnega orodja

Analitiko v zvezi z uporabo naše storitve kot pogodbeni obdelovalec ponuja izvajalec:

Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA (storitev: Google Analytics https://www.google.com/analytics/terms/dpa/dataprocessingamendment_20130906.htm). Lokacija obdelave: EGP (podatki se shranjujejo zgolj na strežnikih, ki se nahajajo znotraj EGP). 

3.6. Ponudnik storitve za pošiljanje e-novic (ang. »newsletter«-jev)

Ponudniki storitev za pošiljanje elektronskih in drugih komercialnih sporočil, znotraj katerih se lahko obdelujejo elektronski naslovi oziroma telefonske številke tistih posameznikov, ki so

s tovrstno obdelavo izrecno soglašali (glej poglavje 1.5.):

The Rocket Science Group LLC., 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 ZDA, (storitev: Mailchimp) katerega strežniki se nahajajo v Združenih državah Amerike (https://mailchimp.com/legal/privacy/)

3.7. Iznos osebnih podatkov v tretje države in mednarodne organizacije in ukrepi za zaščito prenesenih podatkov

Podjetje osebnih podatkov praviloma ne iznaša v tretje države (t.j. izven območja Evropske unije, Islandije, Norveške in Liechtensteina, torej EGP) in v mednarodne organizacije. 

Izjemo od navedenega predstavlja uporaba storitve Google Analytics družbe Google Inc. oz. storitve Mailchimp za pošiljanje e-novic družbe The Rocket Science Group LLC., saj imate ti dve družbi sedež v ZDA (kljub dejstvu, da se podatki nahajajo na ponudnikovih strežnikih znotraj EGP). Gostovanje v teh primerih lahko vodi do obdelave podatkov, ki se lahko tretirajo kot prenos podatkov zunaj EGP (podobdelovalec oziroma nosilci javnih pooblastil v ZDA lahko v določenih izjemno redkih primerih vpogledujejo v podatke). Na dan priprave tega obvestila (Marec 2022) je pogodba, na kateri je osnovano sodelovanje z nadpisanima družbama sestavljena tako, da vključuje standardne pogodbene klavzule.

Podobdelovalec Google Inc. sicer podatke ščiti z naslednjimi varnostnimi mehanizmi in orodji: namenska varnostna infrastruktura in podpora, šifriran prenos podatkov pri uporabi storitev v oblaku in šifriranje med prenosom, DDOS zaščita, avtentikacija in uporaba dostopnih ključev, samodejno šifriranje shranjenih podatkov na strežniški infrastrukturi (v mirovanju in med distribucijo), fizična zaščita strežnikov in omrežne opreme (Google podatkovni centri imajo implementirane večplastne varnostne in tehnične ovire za dostop in stalno spremljanje. V podatkovne centre lahko vstopajo le pooblaščeni zaposleni s posebnimi vlogami).

Podrobnejše informacije o kategorijah uporabnikov, pogodbenih obdelovalcih ter iznosih podatkov lahko pridobite tako, da zahtevo v zvezi s tem pošljete:

4. Kakšne so vaše pravice glede vaših osebnih podatkov in kako jih lahko uveljavljate?

V zvezi s tem obvestilom o obdelavi osebnih podatkov oziroma glede same obdelave vaših osebnih podatkov s stani naše družbe in naših pogodbenih obdelovalcev, nas lahko kadarkoli in brez zadržkov kontaktirate preko elektronskega naslova info@novapriloznost.si.

Prav tako lahko navedeni naslov uporabljate tudi za pošiljanje vaših zahtev in uveljavljanje drugih pravic, ki so povezane z osebnimi podatki in uredbo GDPR

Kot posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, vam uredba GDPR namreč nudi možnost, da sledeče pravice uveljavljate tako pri upravljavcu (t.j. zadevnemu naročniku, ki je objavil zaposlitveni oglas) kakor tudi pri podjetju.

4.1. Pravica do dostopa do osebnih podatkov (15. člen uredbe GDPR)

Imate pravico, da pridobite potrditev, ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako, zahtevate dostop do zadevnih osebnih podatkov skupaj z informacijami iz 1. odstavka 15. člena uredbe GDPR:

Kadar se osebni podatki prenesejo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo, imate kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico biti obveščen o ustreznih zaščitnih ukrepih v skladu s členom 46. členom uredbe GDPR glede takega prenosa.

V kolikor to zahtevate vam mora biti prav tako zagotovljena kopija osebnih podatkov, ki se v zvezi z vami obdelujejo. Za dodatne zahtevane kopije se vam lahko zaračuna plačilo  razumne pristojbino ob upoštevanju nastalih stroškov. 

Kadar kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, vašo zahtevo predložite s pomočjo elektronskih sredstev, in v kolikor ne zahtevate drugače, se vam bodo informacije zagotovile v elektronski obliki, ki je splošno uporabljena.

4.2. Pravica do popravka osebnih podatkov (16. člen uredbe GDPR)

Kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki imate tudi pravico doseči, da se v vzezi z vami brez nepotrebnega odlašanja popravijo netočni osebni podatki.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima ob upoštevanju namenov obdelave pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.

4.3. Pravica do izbrisa osebnih podatkov (»pravica do pozabe«) (17. člen uredbe GDPR)

Kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, imate pravico doseči, da se brez nepotrebnega odlašanja izbrišejo vaši osebni podatki. Naše podjetje pa bo  osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisalo tudi takrat, kadar bo veljal eden od naslednjih razlogov:

a) osebni podatki ne bodo več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani;
b) če se je obdelava osebnih podatkov vršila na podlagi vaše privolitve, ki ste jo preklicali;
c) če ste ugovarjali obdelavi osebnih podatkov, za obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi,
d) če so bili osebni podatki obdelani nezakonito;
e) če je osebne podatke potrebno izbrisati zaradi izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom Unije ali pravom Republike Slovenije,
f) če so bili osebni podatki zbrani v zvezi s ponudbo storitev informacijske družbe (ki je bila ponujena osebi, ki je mlajša od 15 let in glede tega ni soglašal skrbnik take osebe).

Skladno s 17. členom uredbe GDPR, pa v določenih primerih kljub navedenemu nimate pravice do izbrisa vaših osebnih podatkov.

4.4. Pravica do preklica privolitve oziroma delnega preklica privolitve

Če ste kot posameznik privolili v obdelavo vaših osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov (glej točko 1. tega obvestila), imate pravico, da svojo privolitev (t.j. soglasje) kadarkoli prekličete, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Privolitev za obdelavo podatkov lahko kadarkoli omejite oziroma prekličete, tako da nas kontaktirate na naslovu info@novapriloznost.si.

4.5. Pravica do omejitve obdelave (18. člen uredbe GDPR)

Kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki imate pravico, da se omeji obdelava vaših osebnih podatkov, kadar velja eden od naslednjih primerov:

a) kadar kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, oporekate točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki omogoča preveriti točnost osebnih podatkov;
b) kadar je obdelava nezakonita in kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, nasprotujetet izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe;
c) kadar naročnik osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih vi, kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, potrebujete za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;
d) kadar kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, vložite ugovor v zvezi z obdelavo  in dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi naročnika kot upravljavca prevladajo nad vašimi razlogi (t.j. razlogi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki).

Kadar je bila obdelava osebnih podatkov omejena, se taki osebni podatki z izjemo njihovega shranjevanja obdelujejo le s privolitvijo posameznika, na katerega se ti nanašajo, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov ali zaradi varstva pravic druge fizične ali pravne osebe ali zaradi pomembnega javnega interesa Unije oziroma Republike Slovenije.

4.6. Pravica do prenosljivosti podatkov

Kot posameznik imate pravico, da prejmete osebne podatke v zvezi z vami, ki ste jih posredovali nam oziroma našemu naročniku, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in imate pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, ne da bi vas mi oziroma naš naročnik pri tem oviral, in sicer kadar:

  1. a) obdelava temelji na privolitvi ali na pogodbi in
  2. b) se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.

Kot posameznik imate pri uresničevanju navedene pravice do prenosljivosti pravico, da se osebni podatki neposredno prenesejo od enega upravljavca (npr. naročnika) k drugemu, kadar je to tehnično izvedljivo.

4.7. Pravica do ugovora obdelavi (21. člen uredbe GDPR)

Kot  posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, imate na podlagi razlogov, ki so povezani z vašim posebnim položajem, pravico, da ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z vami, kadar je obdelava potrebna za opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene družbi, oziroma kadar je obdelava potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva družba ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti kadar je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, otrok. Navedeno prav tako velja za oblikovanje profilov v takih primerih obdelav. 

V primeru vašega ugovora bomo prenehali obdelovati osebne podatke, razen če bomo uspeli dokazati nujne legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad interesi, pravicami in svoboščinami vas kot posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, oziroma bo obdelava potrebna zaradi uveljavljanja, izvajanja ali obrambe pravnih zahtevkov.

Kadar se osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da kadarkoli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim za namene takega trženja, vključno z oblikovanjem profilov, kolikor je povezano s takim neposrednim trženjem.

Kadar posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ugovarja obdelavi za namene neposrednega trženja, se osebni podatki ne obdelujejo več v te namene.

V okviru uporabe storitev informacijske družbe lahko kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, uveljavljate pravico do ugovora z avtomatiziranimi sredstvi z uporabo tehničnih specifikacij.

Kadar se podatki obdelujejo v znanstveno ali zgodovinsko-raziskovalne namene ali statistične namene, ima posameznik pravico, da iz razlogov, povezanih z njegovim posebnim položajem, ugovarja obdelavi podatkov v zvezi z njim, razen če je obdelava potrebna za opravljanje naloge, ki se izvaja iz razlogov javnega interesa.

4.8. Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu

Če menite, da obdelava osebnih podatkov, ki jo v zvezi z vami vrši naročnik oz. naše podjetje, krši predpise o varstvu osebnih podatkov, lahko brez poseganja v katerokoli drugo (upravno ali drugo) pravno sredstvo, vložite pritožbo pri nadzornemu organu v državi, v kateri imate običajno prebivališče, v kateri je vaš kraj dela, oziroma v kateri je domnevno prišlo do kršitve (v Sloveniji je to Informacijski pooblaščenec):

– Informacijski pooblaščenec, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, elektronski naslov: gp.ip@ip-rs.com, telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.com.

5. Obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev in oblikovanja profilov 

Storitev ne vključuje avtomatiziranega sprejemanja in oblikovanja profilov na podlagi vaših osebnih podatkov.

6. Obdelava osebnih podatkov oseb, ki so mlajše od 16 let 

Podjetje s storitvijo zavestno ne zbira oz. drugače obdeluje osebnih podatkov oseb, ki so mlajše od 16 let. Kadar naročnik zbira osebne podatke takšnih oseb in jih vnaša v storitev oz. takšno osebo naprosi, da osebne podatke vnese v storitev, je naročnik vselej dolžan pridobiti predhodno soglasje staršev oz. skrbnika takšne osebe.  

V kolikor bo podjetje samo naknadno ugotovilo, da obdeluje osebne podatke takšne osebe oziroma da z obdelavo ni soglašal starš oz. skrbnik takšne osebe, bo naredilo vse, kar je potrebno, da se vsi zajeti osebni podatki zbrišejo.

Na naslov info@novapriloznost.si lahko nadpisane osebe oz. njihovi starši ali skrbniki kadarkoli posredujejo svoje zahteve za izbris zadevnih podatkov.

7. Na koga se lahko obrnete v zvezi z dodatnimi pojasnili glede obdelovanja osebnih podatkov v podjetju in glede vaših pravic?

Na nas kot upravljavca vaših osebnih podatkov kadarkoli kontaktirate na:

V kolikor bi želeli pridobiti informacije o obdelavi vaših podatkov s strani posameznega naročnika (t.j. družbo, ki je objavila zaposlitveni oglas in ste ji posredovali vaše osebne podatke), vam svetujemo, da se obrnete neposredno na osebje naročnika (oz. tako da pregledate obvestilo o obdelavi osebnih podatkov na naročnikovi spletni strani).

8. Varovanje vaših osebnih podatkov

V podjetju osebne podatke skrbno hranimo in varujemo z organizacijskimi, tehničnimi in logično-

tehničnimi postopki ter ukrepi, s čimer podatke varujemo pred slučajnim ali namernim nepooblaščenim vpogledom, uničevanjem, spreminjanjem ali izgubo, ter nepooblaščeno razkritjem oziroma drugo obliko obdelave, h kateri niste izrecno soglašali.

Podjetje je v ta namen prav tako sprejelo ustrezne interne procese, ter vzpostavila različne ukrepe (npr. dodeljevanja, uporaba in spreminjanje gesel, zaklepanje prostorov, pisarn, in nahajališč strežnikov in delovnih postaj, redno posodabljanje podporne programske opreme in nadgradnja varnostno oporečnih komponent, fizično varovanje gradiva, ki vsebuje osebne podatke na za to posebej določenih mestih, usposabljanje zaposlenih, ipd.). Enake varnostne zahteve pa podjetje terja tudi od svojih pogodbenih obdelovalcev.

Podatki v storitvi so med drugim varovani z naslednjimi varnostnimi mehanizmi in orodji: namensko varnostno infrastrukturo in podporo, šifriranim prenosom podatkov pri rabi storitev v oblaku in s šifriranjem med prenosom, DDOS zaščito, avtentikacijo in uporabo vstopnih ključev, samodejnim šifriranjem podatkov, ki se hranijo na strežniški infrastrukturi (v mirovanju in med distribucijo), fizičnim varovanjem strežnikov in omrežne opreme (Googlovi podatkovni centri imajo implementirano večplastno  varnostjo in tehničnimi ovirami za dostop in stalnim nadzorom. Vstopijo lahko samo odobreni zaposleni s posebnimi vlogami).

9. Verzija in datum zadnje posodobitve tega obvestila

To obvestilo je bilo nazadnje posodobljeno dne 10. 3. 2022. 

Nova Priložnost, obratovanje spletnih portalov, Zoran Tasevski s.p.